dilluns, 27 d’abril del 2009

28 d'abril: VAGA A L'ENSENYAMENT


Demà dimarts, 28 d'abril, la majoria del professorat anirem a la vaga convocats per la Plataforma per l'Ensenyament Públic, constituïda per una sèrie de sindicats d'ensenyants -entre d'altres l' STEPV- i de partits polítics com ara el Bloc Nacionalista Valencià.

Abans de començar la vaga, des del poder ja s'esta jugant a fer oposició a la contra i a dir que aquesta vaga és política... Per suposat! Demà la gran majoria del professorat farà vaga contra la política educativa del govern valencià però, no cal oblidar-ho, també hi haurà professorat que faran política acudint a classe per qualsevol raó democràticament respectable: perquè estan totalment d'acord amb els nostres governants, perquè són pesimistes davant el cas que ens faran des del poder o, simplement, per raons economicistes (demà la vaga ens constarà, naturalment, un dia de sou més la part proporcional de complements i pagues extres).Però, què és allò que demanem? Entre d'altres raons, aquestes són les fonamentals:

 La constitució immediata d’una xarxa pública per a xiquets i xiquetes de zero a tres anys capaç d'atendre tot l'alumnat en el curs 2009-2010.

 Creació de 300 places de llengua estrangera que garantesca l'ensenyament eficaç a l'inici del curs vinent en totes les unitats de quatre i cinc anys.

 Començament i finalització en 2009 d’una negociació amb la Comunitat Educativa d’un noumapa escolar que responga a les noves necessitats d’escolarització.

 L'adequació de les plantilles reals i necessàries de tots els centres públics d'infantil, primària i secundària a les necessitats educatives actuals, en haver quedat desfassada l’existent, que s’arrossega des de 1997. La catalogació lingüística dels llocs de treball de secundària, prèvia negociació, l'establiment d'un pla de formació del professorat per adquirir la competència lingüística i la garantia de continuïtat de les línies en valencià.

 Lamodificació del Decret que regula el procés de matriculació i la creació de les comissions estables de matriculació de districte o localitat per garantir una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials, de compensació educativa i nouvingut entre tots els centres sostinguts amb fons públics.
 L'adopció de lesmesures necessàries perquè l’alumnat acabe l’ensenyament obligatori amb les competències bàsiques per a expressar-se correctament en les dues llengües oficials i per a comunicar-se en una llengua estrangera.

 El disseny, l'execució i l'avaluació de l’eficàcia dels programes necessaris per a compensar les deficiències de l’alumnat amb la finalitat que no abandone el sistema educatiu durant les etapes obligatòries i obtinga el títol de Graduat.

 L'adopció demesuresmotivadores perquè l’alumnat amb titulació de Graduat en Educació Secundària continue realitzant estudis postobligatoris, sobretot, aquells de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior necessaris per al desenvolupament econòmic i social sostenible del nostre país.

 El cessament de totes les persones que desenvolupen funcions d'inspecció amb caràcter temporal per designació directa dels responsables polítics de la Conselleria d’Educació i la convocatòria d'un procés selectiu que respecte escrupulosament els principis de publicitat, igualtat,mèrit i capacitat per accedir al Cos d'Inspecció Educativa.

 La neutralitat màxima de l'administració i el fi d'actuacions partidistes encaminades a controlar les juntes directives dels centres escolars.

 La retirada immediata de l’Ordre d’Educació per a la Ciutadania i la paralització dels processos administratius iniciats contra el professorat o juntes directives.

 La concessió de beques de transport imenjador escolar per a l'alumnat d’ed.infantil, de batxillerat i de F. Professional i la seua gratuïtat en tot el procés escolar.
................................................................................................................

1 comentari:

Tercera Opinión ha dit...

Hola, en relación a la manifestación del día 28 de abril, te invito a leer mi artículo sobre la educación en la Comunitat Valenciana:

LA MALA EDUCACIÓN:
http://www.terceraopinion.net/2009/05/03/la-mala-educacion/

Un saludo.

Laulauenlaseuatinta

Quan Vila-real era un poble (Rafael Beltrán / Antoni Pitarch)

Calendari de Lliga 2023/24 (1ª volta)

Calendari de Lliga 2023/24 (2ª volta)

Els més visitats

El topònim Vila-real a la Península Ibèrica

Vila-real a rajaploma

TV3 EN DIRECTE

Horaris LligaBBVA

Dominio Casilda

Visualitzacions de pàgina l'últim mes